Reinigen van zeeschip

We zorgden voor het reinigen van  een zeeschip met 10 gecoate cargo tanks.

Ze werden gereinigd voor een productwissel. 

De ruimtes werden betreden met ademlucht.