Reinigen van zeecontainer

Er waren verfpotten en paletten omgeslagen tijdens vaart.

We hebben alle potten en paletten verwijderd uit de lekbakcontainer en hebben deze gereinigd met hoge druk.