Reinigen van lekbakcontainer

We zorgden voor het reinigen van de container met water en hoge druk. Vervolgens werd de container ingespoten met detergent.

Deze lekbek was verontreinigd met MDO.