Reinigen van drinkwatertanks

Op een sleepboot zorgden we voor: